Strategi Pengembangan Pasar

Terdapat empat pilihan strategi yang dapat kita lakukan untuk memperbesar penjualan dan pangsa pasar. Berikut uraian keempat pilihan strategi tersebut.

Market Penetration.
Dalam pola ini, kita memasarkan produk yang sudah ada kepada existing customers. Para pelanggan diharapkan makin lebih banyak membeli